De werkwijze

De theorie wordt door de leerlingen allereerst gelezen en geleerd. Daarvoor krijgen ze van mij 'n gebruikersnaam en wachtwoord om in te kunnen loggen op "muziekexamen.nl". Leerlingen die liever uit een boek leren kunnen gebruik maken van de volgende boeken:

boek theorie Aboek theorie Bboek theorie Cboek theorie D
(Als je wil kan ik het gewenste boek voor je bestellen)

Voor de boeken die horen bij niveau C en D is een door mij samengesteld alternatief beschikbaar. Je kan dan bij mij aanschaffen.

Bij elk niveau hoort 'n serie lesbrieven. Die lesbrieven verdelen de theorie van elk niveau in 'n aantal overzichtelijke blokken zodat de theorie in 'n logische volgorde bestudeerd wordt. Daarnaast staan er in elke lesbrief aanvullende opmerkingen en er wordt steeds afgesloten met een serie vragen. Zo'n lesbrief is 'n zogenaamde interactieve PDF. Antwoorden kunnen ingevuld worden in invulvakken, door keuzevakken aan te vinken of tussen een aantal mogelijkheden te kiezen.

Als een leerling zich aangemeld heeft dan ontvangt hij de 1e lesbrief. Nadat de ene lesbrief ingestuurd is en eventueel verbeterd, dan ontvangt de leerling de volgende lesbrief.

Als extra ondersteuning kunnen leerlingen, die na aanmelding allemaal een gebruikersnaam en wachtwoord voor deze site krijgen, inloggen op deze site waarna ze een Chat-mogelijkheid tot hun beschikking hebben.

Inlogformulier